Vásárolj nálunk legalább 20 000 Ft értékben, és nyerj egy DJI Osmo Mobile-t!

fooldal > Vásárolj nálunk legalább 20 000 Ft értékben, és nyerj egy DJI Osmo Mobile-t!

DrónExpert

Vásárolj nálunk legalább 20 000 Ft értékben, és nyerj egy DJI Osmo Mobile-t!


2018/01/15

Vásárlásod most többet érhet, mint gondolnád!

 

Januári nyereményjátékunk keretén belül ugyanis, a játék időtartama alatt (2018. január 20. és 2018. február 14. között) leadott érvényes, legalább bruttó 20 000 Ft értékű megrendelők között február 15-én egy DJI Osmo mobile-t sorsolunk ki!

 

Vásárolj nálunk legalább 20 000 Ft értékben, és nyerj egy DJI Osmo Mobile-t!

Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a MULTICOPTER 2000 KFT. (8000 SZÉKESFEHÉRVÁR KŐRÖSMEZEI ÚT 12.) által üzemeltetett, jelen oldalon elérhető Vásárolj nálunk, és nyerj! elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.
A Játék szervezője és lebonyolítója a Multicopter 2000 Kft., a dronexpert.hu weboldal üzemeltetője (továbbiakban: Dronexpert).

 A Játékban résztvevők a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes és jogi személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

 

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
-    a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

 

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Dronexpert nem értesíti a Játékost.

 

2. A Játék leírása

A Játékban azok vehetnek részt, akik a játék ideje alatt a www.dronexpert.hu weboldalon érvényes vásárlást bonyolítottak le (továbbiakban: Résztvevők)
A Résztvevők között a játék időtartamának lejártával a Nyertest sorsolás útján választjuk ki.


3. A Játék időtartama

A Játék 2018. JANUÁR 20. és 2018. FEBRUÁR 14. között zajlik.
A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után beérkezett vásárlások nem vesznek részt a sorsolásban.  


4. Nyeremény

A Játék nyereménye: 1 db DJI Osmo Mobile.


 
Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

 

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.
 


A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.


5. Sorsolás

A sorsolás 2018. FEBRUÁR 15-én történik egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a Dronexpert 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt.

 

6. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a vásárláskor megadott e-mail címén a sorsolást követő 2 munkanapon belül értesítjük.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím, telefonszám megadása.

 

7. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Dronexpert-tel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Dronexpert-t semmilyen felelősség nem terheli.

 

A nyereménytárgyakat a Dronexpert kézbesíti vagy kézbesítteti a nyertesnek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása.

 

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A Dronexpert a nyereményt egy alkalommal postázza, és nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

 

Amennyiben a nyertes a sorsolást követően, az előre egyeztetett időpontban a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.
A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 10 munkanapon belül köteles tájékoztatni a Dronexpert-et.

 

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Dronexpert-et előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Dronexpert részére átadja. Ebben az esetben a nyertes tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha az átvevő személy hozzájárul, hogy a Dronexpert a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza.

 

8. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a vásárlásokhoz kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

 

9. Egyéb

A Dronexpert fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

 

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a weboldalon elhelyezett kapcsolati adatok egyikén!

 

Kelt: Budapest, 2018. január  15.Legfrissebb cikkek


Drónszabályok Spanyolországban
Hogyan szabad drónozni Spanyolországban? Milyen a Spanyol szabályozás Mallorca, Vagy a Kanári szigetek, Teneriffe, Gran Canaria, Barcelona, Ibiza, Lanzarotte vagy egyéb más Spanyol uticél esetén? Mutatjuk! 
DJI Mini 3 Pro vagy Autel EVO Nano+ – Melyik a nyerő?
Melyik a jobb drón, melyiket vegyem meg: DJI Mini 3 Pro vagy Autel EVO Nano+ összehasonlítás?
Kiszivárogtak a DJI Mavic Mini 3 Pro tulajdonságai – Íme az új minidrón
Habár a DJI hivatalosan még nem jelentette be az új Mavic Mini 3 Prót, egy holland viszonteladó nyilvánossá tette az új minidrónról készített termékfotókat, illetve a készülék tulajdonságait is. A kiszivárgott információk lényegében mindent elárulnak az új Miniről (még az ár és feltüntetésre kerül), csak épp azt nem, hogy mikor jelenik meg hivatalosan.  
AKCIÓS TERMÉKEK
AA
LEGJOBB AKCIÓS DRÓNOK
BB
GOPRO KAMERÁK
CC
Nap ajánlata
DD